Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu är det återigen okej att elda på Gotland

Publicerad 2021-05-25 14:00
Med anledning av förändrat väderläge har nu räddningstjänsten fattat beslut om att upphäva beslutet om att eldning avrådes.

Tänk ändå på att ta det försiktigt när du eldar och att aldrig lämna elden obevakad.