Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands företagsklimat i positiv utveckling

Publicerad 2021-05-25 12:59
Idag har Svenskt näringsliv presenterat resultaten från den senaste undersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Mätningen visar ett förbättrat klimat för Gotlands företag jämfört med de senaste åren.

Varje år genomförs en mätning av företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. I år har Gotland gjort en förflyttning från ett resultat på 2,88 till 3,01, vilket enligt Svenskt näringsliv värderas som en godtagbar nivå. Gotland landar i och med det på ett förbättrat resultat jämfört med både 2020 och 2019.

- Vi är glada för den positiva utvecklingen, något vi ser som en effekt av ett långsiktigt internt och externt förbättringsarbete, med ökad dialog och gott samarbete med näringslivets organisationer. Vi jobbar hårt för den fortsatta utvecklingen av företagsklimatet på Gotland, säger Johann Malmström, tillväxtchef, Region Gotland.

Årets enkätundersökning har gått till Gotlands företagare och även besvarats av politiker i regionfullmäktige. Bland de mest prioriterade frågorna nämner både företagare och politiker behovet av fler bostäder, kortare handläggningstider, ökad dialog och förståelse för företagande. Detta stämmer väl överens med de prioriterade områden som identifierats för Gotlands regionala utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040. Strategin sätter bland annat fokus på behovet att ”stärka och utveckla näringslivet”, genom att förbättra förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag, samt att behovet att ”skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning”. Arbetet har nu påbörjats för att utforma programmen som gemensamt ska leda Gotlands aktörer i genomförandet av strategin.

- Dialog och fortsatt nära samarbete med öns aktörer, bland annat näringslivet, är självklara och mycket viktiga nycklar för att utveckla och skapa vårt framtida Gotland, Det är positivt och glädjande att vi nu ser tydliga förbättringar och får betyget godtagbart. Det visar att arbetet som sker gemensamt för att förbättra företagsklimatet ger resultat, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Ta del av enkätresultaten på Svenskt näringslivs hemsida foretagsklimat.se

Läs mer om strategin Vårt Gotland 2040 och det regionala utvecklingsarbetets prioriterade områden på gotland.se/gotland2040