Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avspärrat för besökare till Södra Hällarna och Galgberget vecka 22–23

Publicerad 2021-05-25 08:56
Den 31 maj kommer Skogsstyrelsen påbörja ett arbete med att ta ner och transportera bort sjuka almar från våra naturreservat Södra hällarna och Galgberget. Arbetet sker parallellt i båda naturreservaten och förväntas ta omkring två veckor.

Skogsstyrelsen behöver spärra av områdena där arbetet pågår och besökare kommer därför begränsas tillträde till delar av naturreservaten. Användandet av stora fordon och fällning av träd utgör en säkerhetsrisk och besökare till naturreservaten ombeds därför att respektera avspärrningen.

Skogsstyrelsen kommer att spärra av:

  • Området kring spången bakom Leva Kungslador, Södra Hällarnas Naturreservat.
  • Området kring den sydliga delen av kärleksstigen, Galgbergets Naturreservat.

Nedtagningen av almsjuka träd är ett viktigt arbete för att förhindra spridning av almsjuka. Almsjuka sprids främst med almsplintborren som börjar flyga i juni månad.