Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokningen öppnar för personer i riskgrupp som är 18 år eller äldre

Tisdag 25 maj klockan 06.30 öppnar vaccinationsbokningen för personer i riskgrupp som är födda 2002 eller tidigare, samt för personer i riskgrupp födda 2003 som har fyllt 18 år.

Bokningen är inte öppen för personer i riskgrupp födda 2003 som ännu inte fyllt 18 år. Detta på grund av att Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar vaccination för personer under 18 år.

Bokningen är endast öppen för personer med de sjukdomar eller tillstånd som definierats av Folkhälsomyndigheten att ingå i fas 3, inklusive gravida äldre än 35 år eller gravida med ett BMI över 30.

Personer utan risktillstånd, födda 1961 eller tidigare, kan även fortsatt boka tid för vaccination.

Så bokar du tid

Bokning sker via telefonnummer 0498-26 98 00 eller via appen Alltid Öppet. Är du gravid och aktuell för vaccination, kontakta mödravården.

I appen är det bara du som är folkbokförd på Gotland och som ingår i aktuell prioritetsgrupp som kan se erbjudandet från Region Gotland om att boka tid för vaccination mot covid-19. För övriga personer finns inte det bokningsalternativet tillgängligt.

Mer information om vilka sjukdomar och tillstånd som ingår i fas 3 hittar du här

Information om hur du bokar tid via appen Alltid Öppet hittar du här