Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bilden från vänster överst: Maria Blomqvist, Helena Jakobsson och Karin Hellman. Nedre raden från vänster: Hanna Söderstrand, Emelie Gomér och Martin Herlöfsson Wallin

Idag uppmärksammas förskolan

Publicerad 2021-05-20 08:00
Idag firar många av Sveriges förskolor Förskolans dag som ett sätt att synliggöra förskolan och dess viktiga verksamhet. Dagen är instiftad av Sveriges förskollärares riksförening år 1984 och äger rum varje år den tredje torsdagen i maj.

Förskolan är en central del av samhället, där barn med olika bakgrund får möjlighet att utvecklas både enskilt och i grupp. I Region Gotlands förskolor jobbar cirka 700 medarbetare varje dag med att skapa trygghet och stimulera gotländska barns utveckling och lärande under deras första viktiga år.

- Engagemanget kring utvecklingen av förskoleverksamheten är högt hos förskolan Gotlands medarbetare. De senaste åren har vi gjort en viktig utvecklingsresa med stöd av våra två förste förskollärare, där nya läroplanen för förskolan legat i fokus med begreppen undervisning och utbildning. Vi arbetar medvetet kring att öka likvärdigheten genom att arbeta med tillgängliga lärmiljöer och har som huvudområden just nu barns språkutveckling, jämställdhet och barnkonventionen som blivit lag. Våra medarbetare inom förskolan Gotland har hög kompetens i att se varje barn och ge dem verktyg för att utvecklas. De är en superkraft som vi ska vara stolta över, säger Lena Gustavsson som är verksamhetschef för de kommunala förskolorna.

Fakta om förskolan

  • Förskola finns till för barn i åldern 1-5 år
  • Förskolans arbete styrs av en egen läroplan: Lpfö 18 som satt fingret på förskolans undervisningsuppdrag – dvs det handlar inte längre om enbart om barnomsorg i förskolan
  • På Gotland finns det ett 50-tal förskolor, varav 39 kommunal regi.
  • På Gotland är cirka 85 procent av alla barn 1–5 år inskrivna i förskola
  • I kommunala förskolan fanns det 2 178 barn inskrivna under år 2020 och i fristående förskola fanns det 600 barn inskrivna.
  • I den kommunala förskolan jobbar cirka 288 förskollärare och 380 barnskötare.
  • Region Gotlands har två förstelärare i förskolan som arbetar med att stötta förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolans undervisningsuppdrag och utveckla bland annat roller, metoder och arbetssätt.

På bilden från vänster överst: Maria Blomqvist, Helena Jakobsson och Karin Hellman. Nedre raden från vänster: Hanna Söderstrand, Emelie Gomér och Martin Herlöfsson Wallin.