Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppna förskolan Myllan öppnar igen - men i begränsad omfattning

Publicerad 2021-05-17 11:42
Öppna förskolan Myllan öppnar igen måndagen den 17 maj. Endast uteverksamhet gäller samt begränsat antal besökare. Välkomna till vår fina utegård i mån av plats!
Med hänvisning till de skärpta allmänna råden för att minska smittspridningen av coronaviruset gäller följande till att börja med:

Högst åtta besökande sammanlagt ( vuxna + barn= åtta stycken).

Endast ni som är friska och symtomfria får komma. Är någon i familjen sjuk måste man avstå. Har man någon i ens hushåll som har testat positiv för Covid-19, måste man hålla sig hemma. 

De digitala sångstunderna fortsätter. 

Öppna förskolan Myllan är en mötesplats för föräldrar med barn i åldern 0-5 år. 

Läs mer på Myllans egen sida https://www.gotland.se/myllan