Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Färgsprakande invigning av Gotlands största park

Publicerad 2021-05-12 13:00
Det blev en färgsprakande invigning av Honnörsparken i Visby.
- Det är viktigt att få balans mellan natur, avslappning, liv och rörelse även i staden. Det här är en plats för alla, betonade tekniska nämndens vice ordförande, Lina Runander

Honnörsparken i Visby invigdes live via Region Gotlands facebooksida den 12 maj. Parken på före detta A7-området i bostadsområde Artilleriet är 3,2 hektar stor och innehåller en lekplats med tema Rörelse. Där finns också ett stort antal träd och planteringar och trevliga gångar slingar sig fram. Det blir Gotlands största park.

Legal graffitivägg

Av historiska skäl har ett av de gamla kulfången sparats som en legal vägg att måla graffiti på. Ett historiskt vingslag från den militära tiden, man har också målat graffiti på väggen sedan tidigt 90-tal. Parken är anlagd med väggen som en bas.

Vid invigningen fanns tekniska nämndens vice ordförande, Lina Runander, på plats tillsammans med stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson och markingenjör Roger Möller, som båda jobbat mycket med området och parken.

Området var tidigare skjutfält men har de senaste åren gett plats åt bostäder för hela 2000 personer.

Tekniska nämndens vice ordförande, Lina Runander, invigde genom att måla en röd Region Gotland-bagge. Dessutom deltog några graffitimålare, så det blev en färgsprakande invigning.