Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördröjd diagnos blåscancer anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2021-05-04 10:00
Det blev en fördröjning innan symtom i form av blod i urinen föranledde utredning för blåscancer. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En man i 70-årsåldern sökte upp vårdcentral på grund av blod i urinen. Mannen fick antibiotika. Han återkom två månader senare med samma symtom och fick antibiotika på nytt. Efter ytterligare en månad kontaktade mannen vårdcentralen för samma symtom. Då inleddes utredning av misstänkt malignitet och undersökning av urolog påvisade tumör i urinblåsan. Mannen opererades framgångsrikt, men går på fortsatta kontroller.

– Synligt blod i urinen ska föranleda remiss till urolog på en gång enligt rutinen Standardiserade vårdförlopp för cancervården, SVF. Primärvårdens utredning av den här händelsen pekar på brister i kunskapen om detta. Därför ska utbildning och fortbildning i SVF förloppen genomföras i primärvården och checklistor och lathundar ska göras mer lättåtkomliga, säger chefläkare Gunnar Ramstedt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har anmält händelsen till IVO enligt lex Maria.

Fakta lex Maria

Vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Vid allvarlig vårdskada är vårdgivaren skyldig att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan.