Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar.

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Restriktionerna som har varit till följd av Covid-19 har nu lättats. För Region Gotland så innebär detta att personalen gradvis kommer att återgå till sina ordinarie arbetsplatser.

Innan vi har personalen på plats så har vi inte möjlighet att erbjuda dessa öppna besökstider, varken i Visby eller Hemse. När vi öppnar upp för detta igen ber vi att få återkomma med besked om.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bilden visar bebyggelse på avstånd. I förgrunden syns ängsblommor.

Ansökan och anmälan för byggande

Vill du bygga nytt, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. Här hittar du information om hur bygglovsprocessen på Gotland går till och hur du ska göra för att söka lov eller anmäla åtgärder till oss.

Handläggningstider för bygglov

  • För närvarande är handläggningstiden för bygglov cirka 10 till 20 veckor. 

Vill du ha hjälp och stöd med din ansökan, har du frågor om ett pågående ärende eller vill du begära ut handlingar?

  • På sidan Stöd och exempel finns mycket information om hur det går till att söka ett bygglov och vilka handlingar du ska skicka in till oss.
  • Ring vår kundtjänst på nummer 0498 – 26 90 00,  Knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som gäller verksamheter eller flerbostadshus. Vi har telefontid mellan klockan 07.00-17.00 på vardagar. Läs mer om våra aktuella öppettider på "kontakta oss".
  • Du kan även maila vår kundtjänst. För privata ärenden är adressen kundtjanst.bygglov@gotland.se. För ärenden som rör verksamheter eller flerbostadshus är adressen kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se.
  • Om du vill ha hjälp med ett pågående ärende så se till att ha ditt ärendenummer redo i kontakten med oss. Då kan vi hjälpa dig snabbare. Du kan även följa ditt ärende i Region Gotlands diarium. 
  • När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vill du skicka in eller beställa bygglovshandlingar från oss? 

Hör av dig till miljö- och byggnämndens registratur på:

E-post registrator-mbn@gotland.se

Utlämnande av handlingar kan medföra en kostnad för kopiering/framtagande. 

Hitta direkt