Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Passa på att boka din tid för vaccination

Idag är sista dagen för personer 65 år och äldre att boka tid för vaccination, innan fas 3 av vaccinationen startar.

Givetvis kan personer födda 1956 och tidigare även ringa och boka tid under fas 3. Däremot släpps fler årskullar på, så för att få sin tid för vaccination enligt prioritetsordning, så uppmanas personer som vill vaccinera sig och som är 65 år och äldre att passa på att boka sin tid idag.

- Bokningsläget ser bra ut och vi har fyllt våra vaccinationstider de närmsta dagarna. Därför har vi möjlighet att samla upp de inom fas 2 som ännu inte har bokat sin tid, innan vi påbörjar fas 3, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Fas 3 inleds imorgon, torsdag 29 april, och bokningen öppnar då för personer födda 1957. Bokningen öppnar klockan 06.30 och nås på telefonnummer 0498-269800.