Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stadsbusslinjerna 1 och 5 tillbaka på sina vanliga rutter

Publicerad 2021-04-27 16:46
Byggarbetena på Tjelvarvägen i Visby har kunnat avslutas i förtid.

Arbetena med lyftkranens nedmontering har avslutats i förtid. Avspärrningen av Tjelvarvägen har därför kunnat hävas tidigare än planerat.

Det innebär att stadsbusslinjerna 1 och 5 nu har återgått till sina vanliga rutter. Hållplatserna Birkagatan, Tjelvarvägen och Kompetenscentrum trafikeras som vanligt igen.