Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination i fas 3 inleds

Just nu pågår vaccinationsbokning för de sista åldersgrupperna i fas 2 och i veckan öppnar bokningen av vaccinationstider för fas 3 på Gotland.

I ett inledande skede av fas 3 kommer bokningen att öppna för personer 60-64 år.

- Fas 3 består även av personer i åldern 18-59 år med förhöjd risk, men vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att prioritera de äldsta först. Vi kommer därför att börja med gruppen 60-64 åringar med en årskull i taget, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Information om när bokningen av vaccinationstider öppnar för fas 3 kommer på gotland.se/covidvaccin,  i annons och via myndighetsmeddelande.