Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (27 april)

Publicerad 2021-04-27 14:39
Dagens rapport visar på åtta nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland hittills totalt 3592 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu sju patienter med covid-19 i smittsam fas varav två patienter på IVA. Ytterligare två patienter som har behov av eftervård vårdas efter genomgången covid-19 – en på vårdavdelning och en på IVA.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages