Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (26 april)

Publicerad 2021-04-26 13:37
Dagens rapport visar på 43 nya fall av covid-19 och ytterligare en person, som sedan tidigare konstaterats smittad av sjukdomen, har avlidit på Gotland. Därmed har Gotland hittills totalt 3584 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren och 47 döda i sjukdomen.

- Att ytterligare en person avlidit visar att vi har ett fortsatt allvarligt läge. Våra tankar går självklart till de anhöriga, säger Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef vid Region Gotland.

På Visby lasarett vårdas just nu tio patienter med covid-19 i smittsam fas varav två patienter på IVA. Ytterligare två patienter som har behov av eftervård vårdas efter genomgången covid-19 på vårdavdelning respektive IVA.

Totalt slutade antalet nya smittade under vecka 16 på 131 fall - det vill säga en minskning från föregående vecka då antalet upptäckta covidfall slutade på 182.

Informationen har uppdaterats.

Vaccinationsläget - så här ser det ut

Under vecka 16 har 2 695 vaccinationer mot covid-19 genomförts och totalt har nu 24 539 vaccinationer genomförts på Gotland. Drygt 17 400 individer har fått minst en dos covidvaccin och närmare 7 000 är färdigvaccinerade.

Det finns en eftersläpning i statistiken för tidigare veckor, vilket betyder att totalen som redovisades förra veckan inte överensstämmer med verkligheten. Det totala antalet till och med igår, söndag, är 24 539 vaccinationer.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages