Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vilken hämtdag har jag?

Du hittar dina hämtdagar för avfall och latrin via vår e-tjänst:

Här kan du också se vilket abonnemang du har för din fastighet och fakturahistorik samt registrera vattenavläsning. Du kan även registrera mobilnummer eller e-postadress för att möjliggöra informationsutskick via sms eller mejl. Det går även bra att kontakta teknikförvaltningens kundtjänst via telefon 0498–269000 (knappval 2) eller e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Du som har avfallshämtning året runt

hämtning sker varannan vecka i standardabonnemanget för en- och tvåfamiljshus. Avfallskärlen ska stå på hämtstället från kl. 06.00 på hämtdagen under vecka 38-19 och från klockan 05.00 under veckorna 20-37. I Visby innerstad sker hämtning från kl. 06.00. Tänk på att placera kärlen väl synliga och med hjul och draghandtag riktade utåt mot vägen.

Hämtning sker även de dagar din hämtdag infaller på en helgdag.

Du som har avfallshämtning sommartid

Hämtningen sker under veckorna 20-37. Standardabonnemanget är hämtning av matavfall och restavfall var fjortonde dag, totalt nio hämttillfällen.

Avfallskärlen ska stå på hämtstället från kl. 05.00 på hämtdagen. I Visby innerstad sker hämtning från kl. 06.00. Tänk på att placera kärlen väl synliga och med hjul och draghandtag riktade utåt mot vägen.

Hämtning sker även de dagar din hämtdag infaller på en helgdag.

Du som har latrinhämtning

Latrinhämtning sker varannan vecka och latrinkärl ska stå väl synliga på hämtstället senast kl. 05.00 på hämtdagen under vecka 20-37.

Hämtningsker även de dagar din hämtdag infaller på en helgdag.

Hämtställe

Kärl behöver endast stå på hämtstället vid de tillfällen hämtning önskas. Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren svarar för att förvara avfallskärlen och rengöra dem vid behov.