Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukvården går upp i stabsläge

Publicerad 2021-04-22 17:44
Sjukvårdsledningen inom Region Gotland har beslutat att höja beredskapsnivån och gå upp i stabsläge. Både lokal och regional stab är etablerad.

Lokal stab etablerades i går eftermiddag och regional stab under torsdagseftermiddagen. Beslutet är taget utifrån ett förväntat ökat inflöde av patienter med behov av vård på grund av covid-19. Särskild sjukvårdsledning etableras nu för att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa vårdens resurser.

- Vi har ett mycket allvarligt läge nationellt och vi är en del av det pusslet när det gäller att solidariskt stödja varandra mellan regionerna. Nu behöver vi förbereda oss för ett värre läge, för att kunna klara bemanningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

Det finns tre beredskapslägen inom hälso- och sjukvården, dessa är stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.