Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tävling gällande Årets happening en succé!

Publicerad 2021-04-23 09:16
Vilken succé det blev med tävlingen att få fram Årets happening i parker och allmänna platser på Gotland! Ett 40-tal förslag kom in och flera handlade om olika typer av spel och aktiviteter på offentliga platser. Den första är nu klar; en ny bana för kubb, boule med mera i Visbys inre hamn vid Katträngen.

- Vilken kreativitet och påhittighet gotlänningarna har, strålar en mer än nöjd stadsträdgårdsmästare, Pernilla Johansson.

Idag ”invigdes” den nya banan i Visbys inre hamn vid Katträngen. Självfallet gjordes detta smittsäkert.
- Det här är både kul och positivt för det är bara bra att våra offentliga parker och andra ytor används mer och på olika sätt, säger Christian Strängborn, enhetschef på gata- och parkavdelningen.

Spelen och banan är frukten av alla förslag som kom in. Förslagen kom från fyra olika personer, som alla får varsitt presentkort om 1000 kronor. Bakom presentkorten står Visby Centrum tillsammans med regionen.

Ska genomföras succesivt

Kriterier för förslagen var att de ska vara enkla, lättgenomförda förslag och ”lågbudgetförslag”. Förslagen måste kunna genomföras på olika platser runt om på Gotland, alltså inte knutna till en och samma plats. De förslag som vann handlar alltså om spel och aktiviteter i parker. Detta kommer att genomföras succesivt på olika platser runt om på ön.