Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Anna Sundström

Bildkonstnär utsedd till årets kulturutbyte med Tyskland

Publicerad 2021-04-22 12:02
Anna Sundström är konstnären från Gotland som får årets rese-och vistelsestipendium i kulturutbytet med Tyskland.
Sedan 1975 genomför Region Gotland ett kulturutbyte med Landschaftsverband Westfalen Lippe i Tyskland.  En konstnär verksam på Gotland erbjuds ett rese- och vistelsestipendium. Det innebär en månads vistelse i Tyskland där stipendiet täcker kostnader för resa, uppehälle, boende med tillgång till ateljé samt ett utställningsarrangemang. 
 
Förvaltningen har efter samråd med sakkunniga valt att utse den visuella konstnären Anna Sundström till årets stipendiat i kulturutbytet med Westfalen-Lippe. Konstnären, som är bosatt i Visby, har idéen om att på platsen arbeta fram och utveckla en fortsättning på sitt projekt Insula, där konstnären avbildar människor på olika platser utifrån deras berättelser och liv. Anna Sundström är väl motiverad och engagerad i betydelsen av kulturutbytet kring den aktuella platsen.
 
2021 kommer utsedd konstnär att tilldelas en plats i Dortmunds Künstlerhaus som ligger centralt i Ruhr området. Utöver boende och ateljé finns även möjlighet att presentera sig med en utställning i ett av husets gallerier. Vistelsen gäller för september månad.
 
Region Gotland vill med detta stipendium stödja och stimulera personer verksamma inom konstområdet. 
 
Fotografen till bilden på denna sida heter Jonas Sten Norén.