Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En strand med människor som solar och badar.

Sommarvärdar ska förebygga trängsel och skapa trygghet under sommarsäsongen

Publicerad 2021-04-21 13:31
Gotlands Förenade Besöksnäring har beviljats 400 000 kronor av Region Gotland för att i samverkan med Visby Centrum anställa sommarvärdar. Värdarna ska hjälpa besöksnäringsföretag och handlare att förebygga trängsel och minska smittspridning.

Under sommaren 2020 uppstod trängsel på många ställen på Gotland och företagare har uttryckt oro inför trängsel även i sommar. Samtidigt är det mycket som tyder på att Gotland blir en populär destination som lockar många besökare även denna säsong.

- Med sommarvärdar kan vi stärka Gotlands värdskap i sommar och samtidigt bidra till att minska smittspridningen. Vi kommer nu framåt att identifiera de ställen där det kan uppstå trängsel och starta dialog med föreningar som kan hjälpa till med sommarvärdar säger Frida Ganshed, VD för Gotlands Besöksnäring.

Pengarna som beviljats ska användas för att anlita idrottsföreningar och utbilda föreningsmedlemmar i bland annat bemötande och värdskap. På så sätt får näringslivet tillgång till sommarvärdar som kan hjälpa till med att påminna människor om att hålla avstånd samtidigt som föreningar kan få ett välbehövligt bidrag.

- Det är positivt att näringslivet vill ta ett ännu större ansvar för att minska smittspridningen och göra Gotland till en tryggare plats. Det ligger redan ett stort ansvar hos företagen och det känns bra att kunna stötta dem med den här insatsen säger Johann Malmström, chef vid enheten för hållbar tillväxt, Region Gotland.

Pandemilagen ställer större krav på företagare att vidta åtgärder för att minska trängsel även i direkt anslutning till verksamheten. Det får inte uppstå folksamlingar. Lagen gör det även möjligt att stänga offentliga platser, exempelvis badstränder eller Stora Torget i Visby. 

- Handlarna och besöksnäringen är på många sätt bättre förberedda i år men alla har inte resurser att själva anställa mer personal för att förebygga trängsel utanför sin verksamhet. Sommarvärdarna kan stötta företagen med att förebygga trängsel och köer utomhus säger Magnus Olsson, verksamhetsledare för Visby Centrum.