Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (20 april)

Publicerad 2021-04-20 14:35
Dagens rapport visar på 17 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland hittills totalt 3469 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu sex patienter med covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning och två patienter i smittsam fas på IVA. Ytterligare en patient som har behov av eftervård vårdas efter genomgången covid-19 på vårdavdelning.


Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages