Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Byggarbeten påverkar busslinje 1 och 5 i Visby

Publicerad 2021-04-19 15:36
Tjelvarvägen mellan Bogegatan och Brömsebroväg stängs av den 26–30 april på grund av byggarbeten.

Den 26-30 april är Tjelvarvägen avstängd mellan Bogegatan och Brömsebroväg. Anledningen är nedmontering av en lyftkran.

Avstängningen påverkar busslinje 1 och 5, vars linjedragning behöver anpassas. Den tillfälliga linjeändringen hittar du i kartan på länken nedan. Hållplatserna Birkagatan, Tjelvarvägen och Kompetenscentrum kan inte trafikeras av linje 1 och 5.

Observera att bussarna kör åt motsatt håll på Brömsebroväg. Vill du stiga på vid hållplatsen Korpen eller Bingebyplan behöver du vänta på motsatt sida av vägen än som du är van vid.