Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Saneringen vid Rävhagen delas upp i två etapper – konstgräset blir kvar ett år till

Publicerad 2021-04-16 11:40
Den planerade saneringen av marken vid Rävhagen i Visby delas upp i två etapper. Grusplanen saneras hösten 2021, och saneringen vid marken där konstgräsplanen ligger skjuts upp ett år, och inleds våren 2022.
Det har sedan tidigare beslutats att marken vid Rävhagen i Visby där konstgräsplanen ligger ska saneras. Delar av Rävhagen har varit ett område där man har hanterat tjärasfalt för länge sedan. Gifter från det finns i marken sedan 1960-talet och ska grävas bort för att säkerställa att det inte finns kvar framöver.
 
Planen har varit att all saneringen på området skulle ske under 2021 och under den perioden när det är uppehåll av verksamhet på konstgräsplanen, det vill säga från våren till sent höst.  
 
I och med en mer utförlig projektering och planering har det nu bedömts att omfattningen av projektet ska delas upp på två delar för att inte riskera att påverka verksamheten på konstgräsplanen.
 
Den grusplan som ligger bredvid konstgräsplanen saneras under hösten och vintern 2021, och området där konstgräset ligger saneras efter konstgrässäsongen 2022, det vill säga med start i början på maj 2022 och klart sen höst 2022. Detta för att säkerställa att saneringen och iordningställande av nytt konstgräs till dess att fotbollens verksamhet drar igång igen vintern 2022.
 
Gotländsk fotboll kommer såldes ha fortsatt tillgång till två konstgräsplaner i Visby och till säsongen 2022 kommer det att ligga en ny konstgräsmatta på Rävhagen.
 
Detta beslut är taget av projekt- och styrgrupp för saneringen av Rävhagen tillsammans med enheten för miljö- och hälsoskydd på samhällsbyggnadsförvaltningen.