Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föreläsningar och grupper

 

 

Under hösten kommer vi att erbjuda gruppbesök. Du som står på intresselista till någon av våra grupper kommer att få kallelse till gruppbesök så snart vi har en ledig plats för dig.

Vid frågor ring: 0498-26 82 31