Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu är den preliminära antagningen till gymnasiet klar

Publicerad 2021-04-15 14:16
Den preliminära antagningen till gymnasiet är klar och du som valt kan se hur du ligger till just nu.

Sökande elever i årskurs 9 kan logga in och jämföra sitt meritvärde med valda gymnasieprogram på Gotland via länken nedan. 

https://edext.gotland.se/gymnasieintagning/inloggning2.asp

Ansökningswebben öppnar för eventuella om-/nyval den 19 april och omvalsperioden pågår sedan fram till den 10 maj.

Har du frågor och funderingar? Prata med din studie- och yrkesvägledare.

Preliminär antagningsstatistik 2021-04-15