Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur vill du utveckla din plats? Kom på dialogmöten med Leader Gute den 15 och 20 april!

Publicerad 2021-04-12 18:27
Bidra med dina idéer och erfarenheter till Leader Gutes framtida arbete. Det är nu dags att ta fram en ny strategi för hur Leader Gute ska arbeta framöver, en strategi som blir avgörande för vilket stöd de kan ge dig i att utveckla ditt närområde.

Dialogmöten med Leader Gute den 15 och 20 april

Hur vill du att din plats på Gotland ska utvecklas? Är du engagerad i en organisation som arbetar med eller driver lokal utveckling på Gotland? Det kan vara i föreningsliv, politik, företagande, forskning eller annan organisation.
 
Då vill vi att du bidrar med dina idéer och erfarenheter och tillsammans med oss tar fram Leader Gutes lokala utvecklingsstrategi för 2023 – 2027!

Tid:

Torsdag 15 april klockan 11.00 – 13.00
Tisdag 20 april klockan 18.30-20.30

Plats:

Mötena sker digitalt via Zoom. Länk skickas dagen innan mötet.

Anmälan:

 
Hur gör du skillnad?
Det är viktigt att Leader Gutes strategi stämmer väl överens med de verkliga behoven för ditt närområde så att Leader kan vara med och stötta genomförandet av goda idéer och lokala projekt de kommande åren. För att ett projekt ska få stöd genom Leader Gute behöver projektidén nämligen passa in i strategin.  
 

Vilka frågor kommer att diskuteras?

När du deltar i ett av Leader Gutes dialogmöten är du med och diskuterar frågor som: 
  • Hur vill vi att vår omgivning ska utvecklas?
  • Vad skulle göra platsen bättre?
  • Hur kommer vi påverkas av digitaliseringen och hur förhåller vi oss till det?
  • Vilka aktiviteter kan vi göra nu och i framtiden för att skapa en mer hållbar utveckling?
  • Andra frågor som du som deltar i mötet vill diskutera.

Leader Gutes hemsida och Facebook