Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördröjd diagnos anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2021-04-13 10:00
En mans cancerdiagnos fördröjdes fem månader på grund av felbedömningar i vården. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En man i 70-årsåldern kontaktade sin vårdcentral för sväljningssvårigheter. Han fick behandling och symtombilden föranledde utredning, men inte på ett strukturerat sätt enligt den rutin som finns. Fem månader efter att mannen sökte första gången konstaterades spridd cancer. Mannen fick cellgiftsbehandling men är nu avliden.

– Vårdcentralen och kirurgverksamheten har genomfört en gemensam utredning. Den har visat att de fel som gjordes kan förklaras av bristande kunskaper om rutinen Standardiserade vårdförlopp för cancervården, SVF. Därför ska utbildning och fortbildning i SVF genomföras i primärvården och på endoskopienheten, säger chefläkare Gunnar Ramstedt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har anmält händelsen till IVO enligt lex Maria.

Fakta lex Maria

Vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Vid allvarlig vårdskada är vårdgivaren skyldig att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan.

Läs mer om anmälan om vårdskada lex Maria