Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Biljettombud

Du kan också köpa dina bussbiljetter hos våra försäljningsombud. Hela vårt biljettsortiment hittar du här:

  • Pressbyrån Visby på Östercentrum
  • Pressbyrån Roma vid Roma busstation
  • Hemse Snäusbodi
  • Coop Klintehamn
  • Coop Slite

Busskort, reskassa och 24- samt 72-timmarsbiljetter kan du dessutom köpa hos

  • Turistbyrån på Donners plats i Visby och på
  • Destination Gotlands färjor.