Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Självmord under permission anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2021-04-07 10:00
En man tog sitt liv under permission från den psykiatriska heldygnsvården. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En man i 50-årsåldern med psykisk sjukdom kontaktade psykiatrins akutmottagning på grund av livsleda. Efter läkarbedömning blev han inlagd på heldygnsvården och behandling inleddes. Suicidrisken bedömdes som hög. Efter några dagar fick han åka hem på en längre permission. Två dagar senare hittades mannen avliden.

– Den psykiatriska verksamheten har tagit händelsen på mycket stort allvar och genomfört en omfattande internutredning. Den har påvisat brister i heldygnsvårdens informationsöverföring och journaldokumentation samt bristande rutiner vid permission och kommunikation med närstående, säger chefläkare Gunnar Ramstedt.

Händelsen inträffade under en period då anpassningar till pandemin genomfördes. Bland annat infördes restriktioner gällande besök av anhöriga och att permissioner inte tilläts alls alternativt förlängdes för att förhindra alltför mycket rörelse mellan avdelning och samhället utanför. Det gängse är annars att permissioner förlängs successivt i takt med att patienten klarar av och har nytta av dem.

– Hela processen heldygnsvård har tydliggjorts med rutiner för dokumentation, informationsöverföring, permissioner och närståendemedverkan, så att vården blir så säker som möjligt, säger Marie Härlin, verksamhetschef för psykiatrin.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har anmält händelsen till IVO enligt lex Maria.

Fakta lex Maria

Vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Vid allvarlig vårdskada är vårdgivaren skyldig att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan.