Kontakt

Lars-Olof Larsson, utbildningssamordnare yrkesutbildningar                   
E-post: lars-olof.larsson@edu.gotland.se
Telefon: 0498– 20 35 84                                                       


Kenny Johansson, yrkeslärare mekanisk bearbetning
E-post: kenny.johansson@edu.gotland.se
Tel: 070-447 68 50

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Verkstadsindustriarbetare jobbar vid en fräs

Verkstadsindustriarbetare i kombination med sfi/sva

Verkstadsindustriarbetare arbetar med tillverkning av komponenter i metall till olika ändamål som kunder efterfrågar. Det kan röra sig om att svarva, fräsa eller svetsa komponenter. I utbildningen ingår även underhåll och reparationer av maskiner och utrustning. Utbildningen läser du som en kombinationsutbildning med Sfi eller SvA. Svenskastudierna är obligatoriska och utgör 25% av studierna.

Det ingår APL (Arbetsplatsförlagd undervisning = praktik) i utbildningen.

Kurser som ingår i utbildningen:

Tillverkningsunderlag 1         100 poäng

Svets grund                             100 poäng

Produktionsutrustning          100 poäng

Materialkunskap                    100 poäng

Kälsvets 1                                100 poäng

Avhjälpande underhåll          100 poäng

CAD/CAM                                 100 poäng
 

Förkunskapskrav: Godkänt betyg på minst sfi kurs C
Studieperiod: 22 augusti 2022 - 16 juni 2023
Studietakt: Heltid. Ger möjlighet att söka CSN på 100%.
Sista ansökningsdag: Ansökan ännu öppen.

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux

 

Vid frågor kontakta:

Lars-Olof Larsson
Samordnare yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland        
lars-olof.larsson@gotland.se
Tel: 0498 – 20 35 84

Kenny Johansson 
Yrkeslärare mekanisk bearbetning
Vuxenutbildningen Gotland
kenny.johansson@gotland.se
Tel: 0707 - 65 81 02