Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
person som svarvar

Finsnickare i kombination med sfi/sva - start i augusti

Finsnickare arbetar med förädling av trä inom områden som tillverkning av möbler, fönster, inredningsdetaljer i hus och båtar med mera, ofta med specialbeställningar efter kunders önskemål. Yrket är kreativt och du arbetar med händerna. Utbildningen innehåller olika kurser inom ämnet Hantverk.

Utbildningen läser du som en kombinationsutbildning med sfi kurs D eller sva. Svenskstudierna är obligatoriska och utgör 25% av studierna.

Det ingår APL (Arbetsplatsförlagd undervisning = praktik) i utbildningen.

 

Kurser som ingår i utbildningen:

Hantverk – introduktion, 200 p

Material och Miljö, 100 p

Finsnickeri 1, 200 p

Finsnickeri 2, 200 p

 

Förkunskapskrav: Godkänt betyg sfi kurs C             
Studieperioder: 23 augusti – 17 december 2021, 10 januari – 10 juni 2022.
Studietakt: Heltid och ger möjlighet att söka CSN.
Sista ansökningsdag: 30 maj. Ansökan öppnar 6 april och du ansöker via länken nedan.