Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Wisbygymnasiet återgår till närundervisning

Publicerad 2021-03-31 11:37
Efter påsklovet återgår Wisbygymnasiet till närundervisning för samtliga elever. Därmed kommer ingen elev på gymnasiet att ha distansundervisning.

Grunden för beslutet är att Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. Skolledningen på Wisbygymnasiet ser att studieresultaten påverkas och att vissa elever har svårt att klara distansundervisning som pågår under lång tid. Många av eleverna har haft långa perioder av distansundervisning sedan mars 2020.

Skolledningen har arbetat intensivt för att hitta lösningar på att undvika trängsel i lokalerna nu när samtliga elever ska vara på skolan. Ett samarbete har etablerats med Wisby Strand som möjliggör för de elever i årskurs 3 som går högskoleförberedande program att ha sin undervisning i externa lokaler från den 12 april. I och med att undervisningen flyttas för cirka 300 elever kommer trängsel att undvikas i Wisbygymnasiets lokaler.

- Vi ser verkligen fram emot att få tillbaka alla elever i närundervisning. Det har varit en lång tid med distansundervisning som har fungerat mycket bra, men vi märker att det är svårt för vissa elever att tillgodogöra sig undervisningen när man inte har möjlighet att vara på skolan. Samarbetet med Wisby Strand ger oss bra möjligheter att sprida ut eleverna på fler lokaler och därmed undvika trängsel, säger Peter Lerman, rektor vid Wisbygymnasiet.

- Skolledningen har gjort ett mycket bra arbete med att hitta lösningar för att kunna få tillbaka eleverna i närundervisning. Vilket vi alla har sett fram emot. Vi har haft kontakt med smittskyddsenheten och fört en diskussion om hur vi ska tänka kring distansundervisning efter påsklovet. Tillsammans har vi gjort bedömningen att med de åtgärder som gjorts med externa lokaler ska det fungera att elevernas återgång till närundervisning, säger Torsten Flemming, som är utbildningsdirektör.