Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration Unga Musiker Gotland

Talangutveckling för unga musiker!

Till hösten planeras en serie workshops som skall utmynna i en konsert längre fram. Intresseanmälningar skall vara inne senast den 1/5.

Välkommen till Unga Musiker Gotland – UMG Klassisk

Vill du lära dig mer om klassisk musik tillsammans med andra? Unga Musiker Gotland Klassisk är ett samarbetsprojekt mellan Påskfestival Gotland och Roxy klassisk. Projektet vänder sig till dig som är intresserad av klassisk musik, är 12-19 år och spelar stråk- eller blåsinstrument, orgel eller piano. Du kan delta som aktiv eller passiv. *Delta i tre workshops under hösten 2021. 20/21 augusti, 24/25 september och 22/23 oktober. Där får du chansen att lära dig mer om klassisk musik och om att utöva ditt instrument.

Träffa andra ungdomar med samma intresse, spela för varandra och ha kul! Mer info finns på: https://www.gotland.se/110433