Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (30 mars)

Publicerad 2021-03-30 14:45
Dagens rapport visar på 1 nytt fall av covid-19 på Gotland sedan gårdagens rapport. Gotland har nu totalt 3016 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade. Under vecka 13 har det hittills konstaterats 1 fall av covid-19.

På lasarettet vårdas nu sex patienter med covid-19 i smittsam fas samtliga på vårdavdelning, ytterligare 2 personer som inte längre är i smittsam fas men har behov av eftervård vårdas på IVA .

Totalt har 44 personer avlidit på Gotland relaterade till Covid-19. Inga ytterligare dödsfall har inträffat sedan mitten av februari.


Stabsläget i sjukvården upphörde torsdag eftermiddag 25 mars. Vårdplatsläget var då generellt sätt förbättrat och de extra vårdplatserna avvecklades under torsdagen. Vissa verksamheter har dock fortsatt hög vårdtyngd.

Information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages


Att tänka på inför påsk

Det vilar ett stort ansvar på oss alla att tänka igenom vad vi kan göra både i vardagen och när vi är lediga för att minimera smittspridning av covid-19. 

Här hittar du information om vad vi behöver tänka på. https://gotland.se/ledighetercorona

Tack för att du gör ditt bästa