Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (29 mars)

Publicerad 2021-03-29 14:41
Dagens rapport visar på 62 nya fall av covid-19 på Gotland sedan fredagens rapport. Detta innebär att det under vecka 12 var 108 nya fall av covid -19, vilket är en ökning mot tidigare veckor.

Gotland har nu totalt 3015 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.

På lasarettet vårdas nu åtta patienter med covid-19 i smittsam fas, varav en patient på IVA i smittsam fas och en patient som har behov av eftervård. 

Vaccin

Under vecka 12 har 484 vaccinationer genomförts. Den lägre vaccinationstakten beror på att användandet av Astra Zenecas vaccin pausats av Folkhälsomyndigheten.

Det totala antalet vaccinationer på Gotland nu är 16 118. Närmare 10 700 personer har fått minst en dos covidvaccin och drygt 5 400 är färdigvaccinerade. 
Läs mer på https://gotland.se/110395

Tänk på det här

Det är nu viktigt att alla hjälps åt och det vilar ett stort ansvar på oss att tänka igenom vad vi kan göra både i vardagen och när vi är lediga för att minimera smittspridning av covid-19. Vi har alla ett personligt ansvar och vi är viktiga förbilder för barn och unga. Tillsammans kan vi bromsa smittan.

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Umgås och bo bara med familjen och dem du normalt träffar.
  • Tvätta händerna ofta
  • Arbeta hemma om du kan
  • Boka tid för testning om du har symtom som kan härledas till covid-19
  • Vaccinera dig när det blir din tur – skydda dig själv och andra.
  • Glöm inte att höra av er till varandra. Ett samtal kan betyda så mycket.