Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (26 mars)

Publicerad 2021-03-26 14:30
Dagens rapport visar på 8 nya fall av covid-19 på Gotland sedan gårdagens rapport, vilket innebär att det hittills är 47 fall under vecka 12.

Gotland har nu totalt 2953 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.

På lasarettet vårdas nu fyra patienter med covid-19 i smittsam fas varav en patient på IVA. Därtill ytterligare en patient i behov av eftervård.


Att tänka på inför påsk
Det vilar ett stort ansvar på oss alla att tänka igenom vad vi kan göra både i vardagen och när vi är lediga för att minimera smittspridning av covid-19. 

Här hittar du information om vad vi behöver tänka på. https://gotland.se/ledighetercorona

Tack för att du gör ditt bästa.

Information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages