Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Viktigt att vuxna bryr sig om – särskilt nu

Publicerad 2021-03-26 08:27
Lägg lite extra tid på att prata med era barn och ungdomar – det är Region Gotlands och Polisen Gotlands gemensamma budskap till öns vårdnadshavare. Det är viktigt, särskilt nu under den pågående pandemin.

Coronapandemin med dess smittskyddsrestriktioner har förändrat människors vanor, aktiviteter och umgänge. Inte minst är det så bland unga. En del är rastlösa eller mår dåligt av isoleringen till följd av den sociala distansieringen.

- Våren är i antågande och det gör att många unga rör sig allt mer ute på kvällar och helger. Men vi behöver hjälpas åt att ta ansvar för att fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, men också värna om våra ungdomar. Vi behöver helt enkelt ta extra hand om varandra, säger Olov Nordvall, strateg vid regionstyrelseförvaltningen tillika ansvarig för Region Gotlands operativa samverkansforum och plattform för brottsförebyggande arbete.

Syftet med det operativa samverkansforumet är att snabbt kunna identifiera och kraftsamla gemensamma resurser mot uppkomna utmaningar. I samverkansforumet ingår deltagare från verksamheterna inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen samt Polisen Gotland, GotlandsHem och Falck Ambulans.

Polisen har sedan hösten 2020 upplevt ett eskalerande problem med bilburen ungdom som stökar omkring på flera platser. Bland annat har handelsområdet Stenhuggaren i Visby blivit en knutpunkt för ett större antal ungdomar och unga vuxna. Skadegörelse har förekommit och Polisen har gjort insatser på platsen vid några tillfällen. Nyligen genomförde Polisen Gotland även en vecka med särskilt fokus på motorburen ungdom på Gotland. Lokalmedia har rapporterat en del om detta. Det förekommer nu även att ungdomar samlas på handelsområdet Skarphäll och i inre hamnen.

Lägesbilden gör sammantaget att det finns behov av att berätta om läget och försöka involvera vårdnadshavare mer aktivt i ungdomarnas liv.

- Vi har därför gått ut till vårdnadshavare och ber dem nu att lägga lite extra tid på att prata med sina barn och ungdomar. Om hur de mår, om vad de gör på sin fritid och vilka risker de utsätter sig för. Budskapet är att måste vi måste ta extra hand om varandra under den pågående pandemin. Vi påminner också om ungdomsgårdarnas verksamhet, säger Olov Nordvall.

Mer om ungdomsgårdarnas verksamhet återfinns på gotland.se/ungfritid

Mer om Polisens genomförda vecka