Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2021-03-24 16:56
I dag, den 24 mars, har regionstyrelsen haft sammanträde.

 Under mötet behandlades, bland annat, beslut om lokala stödåtgärder med anledning av den pågående Coronapandemin, markanvisningstävling inom Stadsutvecklingsprojekt Visborg samt uppdrag om ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten.

I länken här nedanför hittar du en sammanfattning som nämner några av sammanträdets 39 ärenden.