Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Livesändning och artikel om coronaläget på Gotland

Publicerad 2021-03-23 18:05
Ett år har gått sedan Gotland fick sitt första fall av covid-19 och mycket har hänt sedan dess. 2 907 personer har konstaterats smittade och 44 personer har avlidit till följd av coronaviruset. Idag den 23 mars 2021 gav regionledningen tillsammans med Destination Gotland en samlad bild av coronaläget på ön.

Smittspridningen ligger på hög nivå

De senaste veckorna har smittspridningen legat på en hög nivå och sjukvården är hårt belastad. 22 fall av den brittiska virusmutationen har påvisats på Gotland och det är tydligt att det kommer bli den dominerande varianten framöver.

 Covid-19 klassas som samhällsfarlig sjukdom och det är vår skyldighet som medborgare att följa råd och restriktioner. Med god efterlevnad kan smittspridningen pressas ner igen, säger regionens smittskyddsläkare Maria Amér.

I nuläget finns inget generellt reseförbud inom landet, men oavsett om man reser i jobbet eller under sin ledighet så måste resandet ske på ett smittsäkert sätt för pandemin tar inte ledigt. Förhoppningen är att till sommaren kunna se ett lugnare läge och vissa lättnader i restriktioner.

– Men vi är inte där i dag. Det här viruset har överraskat oss förut och kan komma att göra det igen. Fortsätt testa er, säger Maria Amér.

Länk: Information om coronapandemin på Gotland

Tillgången till vaccin är fortsatt begränsad

Många längtar efter att få sin vaccination. Men tillgången på vaccin är fortfarande mycket begränsad, inte bara på Gotland utan i hela Sverige. Givet dessa förutsättningar lyckas man ändå bra på Gotland, menar regionens vaccinsamordnare Christine Senter:

 Täckningsgraden är hög. Bland de som är 80 år och äldre är det 91 procent som fått en första dos och 63 procent som fått båda. Om vi ser till totalen så har 17,39 procent fått dos ett och 9,32 procent dos två, vilket gör att vi ligger högst i landet. 

Så som leveransprognoserna ser ut just nu kommer försommaren bli intensiv. Då gäller det att kunna säkerställa att sjuksköterskor finns på plats. Region Gotland planerar att gå ut med annonser, men också se över resurser internt.

 Jag hoppas att det finns en förståelse för att vi gör allt vi kan för att kunna vaccinera så fort vi bara kan. Så fort vi får nya doser använder vi dem. Vi håller inte på doser, säger Christine Senter.

Länk: Information om vaccination på Gotland 

Ansträngt i vården

Primärvården drar ett tungt lass för att se till att vaccinationerna ska bli av. Och på Visby lasarett har det varit ett ansträngt läge med flera patienter på intensivvårdsavdelningen. Det finns en trötthet hos personalen som har haft ett tufft arbete det senaste året.

 Vi ska fortsätta med vaccinationerna och samtidigt bedriva ordinarie vård. Dessutom behövs semester. Vi såg redan förra året att färre söker sig hit som vikarier och det är tunt även i år. Vi planerar så gott vi kan för att så många som möjligt ska få sin ledighet, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Trots hög belastning så har den ordinarie vården fungerat väl med operationer och mottagningsverksamhet.

 En del blir naturligtvis inställt, men på det stora hela har vi kunnat upprätthålla god tillgänglighet, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Länk: Information om vårdens och omsorgens rutiner med anledning av pandemin

Tryggare läge inom omsorgen

Det är ett lugnare och tryggare läge nu vad gäller hemtjänst, särskilda boenden och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Detta tack vare att många medarbetare och brukare har fått vaccin. Besöksförbudet är hävt och anhöriga har visat stor respekt och följsamhet kring rutiner för munskydd.

 Men vi behöver fortsätta vara försiktiga med våra hygienrutiner och att bära munskydd, säger Marica Gardell, socialdirektör.

Precis som för vården behövs det även inom omsorgen en hel del vikarier inför sommaren.

 Sök gärna sommarjobb för att kunna göra skillnad. Det har stor betydelse för att vi ska kunna hålla särskilda boenden och hemtjänst igång. Sök på gotland.se/sommarjobb, avslutar Marica Gardell.

Aktuellt om skolan

På gymnasiet bedrivs distansundervisning i lite olika grad beroende på smittläget. Högstadiet har haft distansundervisning under kortare tid.

 Just nu har vi två enheter där vi har varit tvungna att stänga verksamheten på grund av personalbortfall, säger Torsten Flemming, skoldirektör.

Han ser negativa effekter av pandemin i form av kunskapstapp samt elever som mår dåligt.

 Det vi gör nu är att jobba med kompensatoriska åtgärder. Det finns planer för lovskolor och det finns planer för extra timmar och extra stöd i olika former. Mentorerna är också viktiga och att det finns en tät kontakt med eleverna, säger Torsten Flemming.

Länk: Information om skolans rutiner med anledning av pandemin

Region Gotlands prioriteringar just nu
Region Gotlands prioritering är att säkerställa att alla verksamheter kan bedrivas som om det vore normalläge. Det finns också ett uppdrag att klara vaccinationen samt att minska smittspridning.

 Till våra 6 700 medarbetare har vi förlängt riktlinjerna för att jobba hemifrån från sista april till sista augusti. Det är viktigt att vi tar vårt ansvar för att minska smittspridningen - att inte öppna upp alla våra verksamheter utan att göra det successivt, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Destination Gotland om resandet till och från ön

Det finns ett intresse att resa till Gotland under påsken och inför sommaren. Destination Gotlands fokus är att resan till och från ön ska vara trygg och säker.

 Vi sätter in ett tredje, stort fartyg under vecka 13 och 14. Bokningsläget inför påsken jämfört med ett normalår är ungefär 35 procent lägre, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland.

Som aktör och operatör har Destination Gotland infört en rad olika åtgärder. Samtidigt är det ett stort eget ansvar för resenärer att hålla avstånd och att undvika trängsel.

Länk: Råd inför resor under coronapandemin

Det gotländska samhället

Näringslivet har särskilda utmaningar i och med restriktionerna och det är svårt att veta vad som gäller framåt för besöksnäring och handel. Förra året fattade regionen beslut om femtio olika åtgärder till ett totalt värde av femtio miljoner kronor. Ett femte stödpaket är även på väg ut och ska upp till beslut i regionstyrelsen imorgon onsdag.

 Många är hårt drabbade och detta är vad vi kan göra. Så många som möjligt ska kunna behålla jobb och företag. Det är grunden i att ha en god välfärd och att kunna ge bra service till gotlänningarna, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Avslutningsvis vill Eva Nypelius belysa en positiv effekt av pandemin:

 Det finns en trend i samhället att fler vill bo och leva utanför storstäderna, och där är Gotland attraktivt. Det behöver vi ta hand om så att vi fortsätter bygga på denna positiva befolkningstrend som vi faktiskt har.

Youtube videoYoutube videoYoutube videoYoutube videoYoutube videoYoutube videoYoutube videoYoutube videoYoutube videoYoutube videoYoutube videoYoutube videoYoutube video