Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykosocialt team

Psykisk ohälsa är vanligt och drabbar de flesta någon gång i livet. Ibland kan man behöva professionellt stöd och behandling för att må bättre och för att klara sin vardag.

Du kan själv boka tid för bedömning hos en samtalsbehandlare genom att ringa 0498-26 89 31 alternativt via remiss från läkare. Efter bedömning kan vi erbjuda korta individuella behandlingar, gruppbehandling eller internetbehandling.

På vårdcentralen har vi  ett så kallat psykosocialt team som består av:

Läkare

KBT-terapeut

Psykolog

Kurator

Arbetsterapeut

Fysioterapeut

Rehabkoordinator

Teamet arbetar med att bedöma, vägleda eller behandla personer som söker för psykosocial problematik som till exempel:

  • Depression  och nedstämdhet
  • Ångestproblematik
  • Stress- och utmattningsrelaterad ohälsa
  • Kris och svåra händelser
  • Smärta
  • Sömn

Vid vissa specifika frågor och tillstånd ska du kontakta berörd enhet direkt, se kontaktuppgifter nedan:

För akut livshotande psykisk ohälsa:
Vuxenpsykiatriska kliniken, jourmottagningen: 0498 26 80 05

För frågor gällande praktiska problem med familj, försörjning eller hemsituation:
Socialtjänsten: Receptionen: 0498 26 88 19, Socialjouren: 0498 26 91 45

För frågor om våld eller hot i nära relationer:
Familjefrid: 0498 26 33 13 
Kvinnojouren Amanda (Gotland): 0730 49 29 01
Kvinnofridslinjen: 020505050

Våld i nära relationer

Familjefrid

För frågor angående alkohol, droger eller andra missbruk eller beroendetillstånd:
Alkohol- och drogrådgivningen: Reception: 0498 26 89 58
Mini-Maria (för ungdomar) 0498 20 46 00. Epost: minimaria@gotland.se

För frågor rörande parsamtal eller familjerådgivning:
Familjerådgivningen:  0770-33 06 16. E-post: info@familjeradgivningen.com

För samtal om existentiella frågor och/eller övrigt stödsamtal:
Sjukhuskyrkan: 0498 26 89 52
Jourhavande präst: 112