Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till dig som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin de senaste två veckorna

Bara den som känner symtom på allvarligt medicinskt tillstånd behöver kontakta vården. Vanliga biverkningar efter vaccination, så som trötthet, feber och ömhet vid stickstället, innebär inte att du behöver kontakta vården.

Den 16 mars beslutade Folkhälsomyndigheten att pausa alla vaccinationer med Astra Zenecas vaccin. Detta i avvaktan på besked från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som utreder säkerhetsfrågor kring vaccinet.

Orsaken till Folkhälsomyndighetens beslut är att ett litet antal fall av en ny möjlig biverkan har rapporterats, blodproppar i kombination med blödningar. EMA utreder om dessa fall har en koppling till vaccinet eller inte.

Symtom att vara uppmärksam på

Du som har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin de senaste två veckorna behöver vara uppmärksam på symtom som kan tyda på allvarligt medicinskt tillstånd. Symtom att vara uppmärksam på är:
  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Får du något av dessa symtom, kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att du är vaccinerad. Känner du dig akut sjuk, kontakta 112.

Mer information till personer som nyligen vaccinerat sig med Astra Zenecas vaccin