Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Filmer

Kostens betydelse för att förhindra fallskador

 

Föreläsning med läkaren och professorn Tommy Cederholm om kosten, musklerna och träningens betydelse för funktion och för att förebygga fall hos äldre. Föreläsaren bjöds in av Region Gotland som en del av regionens kampanjvecka Trill inte ikull. Den här versionen av föreläsningen riktas till vård- och omsorgspersonal.

Stationära syrgaskoncetratorer

Information om funktion och vilket typ av underhåll som brukare och vårdpersonal kan göra på stationära syrgaskoncentratorer.

Portabla syrgaskoncentratorer

Information om funktion och enklare underhåll för en portabel syrgaskoncentrator av märket Inogen G3.