Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information angående Astra Zenecas vaccin

Publicerad 2021-03-16 10:53
Enligt ett meddelande från Folkhälsomyndigheten har Sverige beslutat att med omedelbar verkan pausa all vaccinering med vaccin från AstraZeneca.

Det här beslutet har man tagit eftersom det har kommit ny information från europeiska Läkemedelsmyndighetens säkerhetsavdelning. I nuläget vet vi inte vad som gör att man har fattat det här beslutet, men vi kommer att följa upp det här med mer information så snart vi vet mer.

För dig som har fått en dos av AstraZenecas vaccin så återkommer vi också med vad det här beslutet betyder för dig. Den som har en tid bokad behöver inte komma till sin utsatta bokningstid utan kommer att avbokas. Vår ambition är att de som är bokade ska få förtur när vaccinationerna kommer igång igen.