Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vuxenstuderande tjej

Region Gotland erbjuder kompetensutveckling för barnskötare och elevassistenter

Publicerad 2021-03-12 14:00
Inom ramen för ESF-projektet ”Framtidens barnskötare i fokus” erbjuder nu Region Gotland medarbetare som redan idag arbetar som barnskötare att skaffa formell kompetens inom yrket och genom det också möjlighet till löneförhöjning. Även elevassistenter kan ansöka till utbildningen som omfattar som mest 1400 gymnasiepoäng.

Vi vänder oss till medarbetare som idag saknar pedagogisk utbildning till barnskötare/elevassistent och som inte tidigare har studerat inom yrkesområdet på högskole- eller folkhögskolenivå. Du som söker ska vara tillsvidareanställd sedan minst två år inom kommunal förskola eller fritidshem.

Det finns totalt 50 platser: 40 är vikta för Region Gotlands medarbetare och tio platser erbjuds till fristående skolverksamhet. Ansökan ska vara inne senast den 21 mars. Utbildningen startar den 23 augusti 2021, men redan under våren 2021 startar den individuella kartläggningen av de antagnas nuvarande kompetenser och en validering av dessa.

Det är vuxenutbildningen inom Region Gotland som står för utbildningen, som är upp till ett och ett halvt år beroende på tidigare kunskaper.

Läs mer om utbildningen och ansökan i faktabladet 

”Framtidens barnskötare i fokus” finansieras av ESF-rådet och Region Gotland. Projektets huvudsakliga syfte är att stärka barnskötares ställning på arbetsmarknaden.