Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lämna in din köldmedierapport senast 31 mars

Publicerad 2021-03-11 13:57
Du som har köldmedieanläggningar i din yrkesmässiga verksamhet behöver kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet varje år.

Kylanläggningar kan innehålla miljöfarliga växthusgaser och måste därför kontrolleras för att förhindra utsläpp.

Rapporten ska skickas till enhet Miljö- och hälsoskydd på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 mars.

Du kan skicka in rapporten via e-post till: registrator-mbn@gotland.se eller post till:

Region Gotland
Registrator MBN
621 81 VISBY

Mer information om kontroll och rapportering av köldmedia