Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
sprinkler för bevattning

Bevattningsförbud i år från 1 maj

När det gäller vattennivåerna i magasinen på Gotland så ser det lite bättre ut i år jämfört med samma tid i fjol. Detta gör att bevattningsförbud införs i år från 1 maj i stället för som ifjol 1 april, och i år först på delar av ön.

Från 1 maj kommer bevattningsförbud råda för abonnenter anslutna till Region Gotlands vattenledningsnätet i Väskinde, Visby, Västerhejde, Tofta, Sanda, Eskelhem och Västergarn. Från 20 juni planeras förbudet utökats med Burs, Fårö, Stenkyrka, Kappelshamn och Slite.
- I år ser det lite bättre ut. Vi har haft en hel del snö, som sakta smält ner och exempelvis Tingstäde träsk, som är vår viktigaste ytvattentäkt, är helt fyllt, berättar Patrik Johansson, enhetschef på teknikförvaltningens vatten- och avloppsavdelning.

Detta gäller från 1 maj

Från 1 maj kommer alltså bevattningsförbud råda för abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet i Väskinde, Visby, Västerhejde, Tofta, Sanda, Eskelhem och Västergarn. Från 20 juni planeras förbudet utökats med Burs, Fårö, Stenkyrka, Kappelshamn och Slite.

Förbudet gäller:

  • Bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna.
  • Biltvätt med slang.
  • Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller enligt ABVA - Allmänna bestämmelser för brukare av Gotlands Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - vilken innehåller vissa regler om hur en allmän VA-anläggning ska användas enligt Vattentjänstlagen.

Nya bräckvattenverket

Nya bräckvattenverket på södra Gotland levererar vatten till delar av södra ön, vilket även påverkat att mindre grund- och ytvatten använts.

Smarta tips!

Dricksvattnet är viktigaste livsmedlet. Därför behöver vi alla hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

  1. Duscha snabbt istället för att bada i badkar.
  2. Samla in regnvatten i tunnor om du har möjlighet och vattna sedan med kanna.
  3. Om dammet måste sköljas av bilen, använd hink.
  4. Fyll poolen med saltvatten.
  5. Kan man så är det bra att sprida vattenanvändandet över dygnet.

Enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.