Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studentförberedelserna pausas

Med anledning av de restriktioner som gäller utifrån pågående pandemi har skolledning för Wisbygymnasiet tillsammans med årets studentkommitté valt att pausa planeringsarbetet inför kommande studentavslutning. Vi tror inte att vi kan genomföra ett traditionellt firande i juni.

- Skulle det vara så att Folkhälsomyndigheten lättar på de nationella restriktionerna ser vi ändå att vi snabbt kan ställa om och genomföra ett studentfirande om än i mindre omfattning, eftersom vi har många års samlad erfarenhet av att jobba med denna planering, säger Karin Lekander, biträdande rektor, som ansvarar för arbetet med studenten 2021.

Förra året, utifrån de restriktioner som gällde då, genomförde Wisbygymnasiet klassvisa utspring på skolan med två anhöriga per elev på skolgården. I nuläget får man inte samlas på det sättet.

Skolledningen och studentkommittén kommer göra sitt allra bästa för att avgångseleverna ska få ett fint avslut på gymnasietid. Så fort skolledning och studentkommitté har ny information återkommer vi.