Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Små gröna skott skjuter upp ur jorden.

Projektfrukost och erfarenhetsträff

Region Gotland arrangerar årligen nätverksträffar för dig som driver eller är verksam i ett projekt som finansieras av regionala utvecklingsmedel (1:1).

Nätverksträffarna är uppdelade i två forum, erfarenhetsträff och projektfrukost. Projektfrukost är ett forum som genomförs fyra gånger per år och riktar sig till projektledare. Erfarenhetsträff är ett forum som genomförs en gång per år och riktar sig till projektägare och projektledare. Du läsa mer om genomförda nätverksträffar i listan längre ned.  

Datum och teman för årets träffar: 

 • Projektfrukost 15/2 - Tema: Slutrapportering
 • Erfarenhetsträff 15/3 - Tema: Samverka mer
 • Projektfrukost 17/5 - Tema: Kommunikation
 • Projektfrukost 7/9 - Tema: Ekonomi och redovisning i projekt
 • Erfarenhetsträff 25/10 - Tema: Hållbarhet
 • Projektfrukost 7/12 - Tema: nyårskarameller

Kontakta oss om du har frågor. 

William Cöster
E-post: william.coster@gotland.se
Telefon: 0498-26 97 51

 

Projektfrukosten genomfördes fysiskt och vi träffades på Donnerska huset.

Detta tillfälle innehöll:

 • Fredrik Broman och Roger Björkman, projektledare och kommunikatör vid Gotlands förenade besöksnäring, pratade om projektet Exportmoget Gotland. Presentationen genomfördes i ett intervjuformat och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor under samtalet.
 • Resten av träffen ägnades åt en samtal i mindre grupper prata om hur vi jobbar med resultat och effekter och hur vi kan utveckla våra metoder.
Projektfrukosten genomfördes digitalt.

Detta tillfälle innehöll:

 • Göran Hellgren, projektledare vid RF-SISU Gotland, pratade om projektet Gotland OUT. Presentationen efterföljdes av frågestund.
 • Resten av träffen ägnades åt en samtal i mindre grupper där deltagarna prata om utmaningar och risker i projekt samt lösningar.
Erfarenhetsträffen genomfördes fysiskt och vi träffades på Donnerska huset. 

Detta tillfälle innehöll:

 • Paula Cederberg Ahlsten, VD för Matbyrån Gotland, berättar om verksamheten och projektet Operation Matbyrån. Presentationen efterföljdes av frågestund.
 • Efter en fikapaus berättade Region Gotland om kommande utlysningar i europeiska socialfonden (ESF) och europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
 • Därefter fick deltagarna samlas i mindre grupper och prata potentiella projektidéer att ta vidare.
Projektfrukosten genomfördes fysiskt och vi träffades på Gotlands museum. 

Detta tillfälle innehöll:

 • Maria Eliadis, projektledare vid Tillväxt Gotland, pratade om projektet Alla behövs på Gotland. Presentationen efterföljdes av frågestund.
 • Resten av träffen ägnades åt en workshop där deltagarna fick samtala i mindre grupper kring utmaningar, hinder och möjligheter för samverkan mellan pågående projekt och projektägare.

Projektfrukosten genomfördes digitalt och var den sista för året. Deltagarna fick dela sin upplevelse av 2021 och information om kommande projektaktiviteter. Eva Alfredsson, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), deltog och pratade om "Omställning till en grön ekonomi" 

Detta tillfälle innehöll:

 • Lärpass om "Omställning till en grön ekonomi" med Eva Alfredsson, KTH. Efterföljt av en kortare frågestund.
 • Diskussion om året 2021 med utgångspunkt i varje projekt. Diskussionen avslutades med en framåtblick kring kommande projektaktiviteter under 2022.

Projektfrukosten genomfördes digitalt och liksom vid tidigare tillfällen uttryckte flera deltagare uppskattning kring att ses och utbyta erfarenheter. 

Detta tillfälle innehöll:

 • Lärpass om lägesrapportering med Marie Vaadre från Tillväxtverket. Efterföljt av en kortare frågestund.
 • Diskussion om projektledarrollen och dess utmaningar. Deltagarna fick samtala i smågrupper, dela med sig av utmaningar de stött på i rollen som projektledare och samtala om hur vi kan lära oss av våra erfarenheter.
 • Nätverksfika i små grupper - i syfte att knyta nya kontakter mellan projekt och främja synergier. 

Träffen var digital och temat hållbarhet och nätverkande.

Under träffen fick deltagarna lyssna till Christina Johannesson (Cajalma) som pratade om ett sammanhållet hållbarhetsarbete utifrån alla tre hållbarhetsdimensioner, social, ekologisk/miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Träffen innehöll ett pass med speed dating där projekten fick möjlighet att mötas och lära mer om varandra. 

Där gavs även tid för reflektion kring frågorna: 

 1. Hur arbetar ni med hållbarhet i ert projekt eller er verksamhet?
 2. Vilka utmaningar ser ni med ett sammanhållet hållbarhetsarbete i ert projekt eller er verksamhet?
 3. Finns någon målkonflikt mellan hållbarhetsdimensionerna som blir tydlig i ert projekt eller er verksamhet?

Våra träffar är till för nätverkande samt kunskapsutbyte och ska vara till stöd för dig som projektledare och projektägare.

Detta första tillfälle handlade programmet om:

 • Introduktion med information om syftet med projektfrukost och erfarenhetsträff.
 • Presentation av pågående projekt och efterföljande frågestund. Denna gång fick vi veta mer om utvecklingen av Gotlands nya digitala plattform och varumärkesplattform. 
 • Diskussion i mindre grupper om vilka frågor och teman man önskar att framtida projektfrukostar och erfarenhetsträffar ska handla om.
 • Nätverksfika i små grupper - i syfte att knyta nya kontakter mellan projekt och främja synergier.