Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd från medlemsorganisationer

Här har vi samlat länkar till företags- och medlemsorganisationer på Gotland och nationellt.

Aktuellt om råd och restriktioner

Läs mer om vad som gäller på gotland.se/rekommendationer

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna har tips, råd och information för dig som är fastighetsägare.

Företagarna

Företagarna har information till dig som driver eget. Här finns bland annat artiklar om pandemins påverkan på svenska småföretagare.

Gotlands förenade besöksnäring (GFB)

GFB samlar, utvecklar och driver besöksnäringens frågor. Du hittar den senaste informationen på deras Facebook och webbplats.

Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen har samlat information kring pandemin, med betoning på arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.

LRF - Lantbrukarnas riksförbund

Här hittar du LRF:s information kopplat till pandemin. Du hittar även information om omsorgsgruppen, som stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli dålig.

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder företag och har samlat information på sin webbplats avseende arbetet kring pandemin.

Tillväxt Gotland

Tillväxt Gotland hjälper och stöttar dig som medlem till att hitta aktuell information.

Visby Centrum

Visby Centrum är de företagare som verkar i Visby innerstad och Öster Centrum. Ta del av den senaste informationen på deras Facebook och webbplats.