Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vård och omsorg – corona

Även om restriktionerna för allmänheten hävs den 29 september 2021 måste vi komma ihåg att pandemin inte är över. Coronapandemin påverkar rutiner i våra verksamheter inom vård och omsorg, men ställer också krav på dig som besöker vården eller äldreboenden (SÄBO).

Här finner du också information om vad som gäller för vårdgivare. Observera att genomförandeplan för vaccinering av vårdgivares personal finns under Vaccination covid-19.

Läs mer om vad som gäller: