Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vård och omsorg – corona

Vården och omsorgen anpassar sina rutiner i verksamheterna för att minska risken för smittspridning. Rutinerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.