Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Träna idrott – corona

Idrott och träning kan utföras om det sker på ett smittsäkert sätt.

Träning och fritidsaktiviteter

Alla har ett stort eget ansvar att minska smittspridning av covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 
  • Håll avstånd till varandra.
  • Dela inte utrustning med varandra. Detta kan till exempel gälla vattenflaskor och munskydd som kan överföra saliv.
  • Genomföra aktiviteten utomhus om det är möjligt.
  • Res till och från aktiviteten på ett sätt som minimerar risken för smitta.
  • Om det är möjligt, utför aktiviteten i mindre grupper.
 

Verksamheters ansvar

Alla verksamheter har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.
 
I idrottsmiljöer, träningshallar, gym, badhus med mera kan det innebära att verksamheten
 
  • ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas
  • ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien
  • ser till att det finns tydlig skyltning om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien
  • markerar avstånd på golvet, möblerar om eller på något annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel. 

Läger och cuper för barn och unga

Läger och mindre cuper kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.
 
Läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner om längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag. Det är bra om läger och cuper riskbedöms för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.
 
Verksamheten bör ske i grupper med begränsat antal personer så att klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp och liknande inte blandas mer än nödvändigt. Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare i matsalar, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen. Ordna övernattning med få personer i samma rum och undvik stora sovsalar. I länken nedan hittar du mer information om vad man ska tänka på.
 

Tävlingsverksamhet

Den som ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör göra en riskbedömning, särskilt när man tar ställning till hur många som ska delta. En riskbedömning bör göras för hela arrangemanget, det vill säga även för exempelvis publik, transport, måltider och andra aktiviteter.
 

Mer information:

Hitta direkt